Projekti

Geologija, Inženirska geologija

 • Projekt “Geološka raziskava kristaliničnih kamnin severno od Saxna in raziskava gorvodno od Donave in pritokov Donave, seizmične raziskave”, Zgornjeavstrijska deželna vlada 1998
 • Strokovna ocena tal na območju Zgornje Avstrije in Salzburga (občina Ottnang, občina Wagrein, Občina Ried, občina Eitzing, občina Neukirchen, Losenstein, Steyr, Attnang-Puchheim, Sierning itd.)
 • Projekt “Koncept za načrt nevarnih območij v severni Zgornji Avstriji”, 2002

Hidrogeologija

 • Vzpostavitev mreže merilnih mest za projekt WGEV (Uredba o raziskavah kakovosti vode) “Raziskave merilnih mest za podzemno vodo v Zgornji Avstriji” na območjih podzemne vode IV, V in VI, Urad deželne vlade Zgornje Avstrije, 1991/1992
 • Razvoj mreže merilnih mest za WGEV (Uredba o raziskavah kakovosti vode) Projekt “Raziskava merilnih mest za podzemno vodo Zgornji Murtal” (območje podzemne vode 358, Lungau) Urad deželne vlade Salzburg; 1995
 • Obnova naprave za oskrbo s pitno vodo, vrtina Reutte II, gradbeni nadzor, geološke in hidrogeološke raziskave in ocene, EWR, 1994
 • Projekt “Zaščitno območje 2 za male vodne vire”, BM:LF in Urad deželne vlade Zgornje Avstrije, 1997
 • Projekt “Klamski prikaz geoloških razmer”, Urad deželne vlade Zgornje Avstrije, 1996
 • Projekt “Bančni filtrat kot vir pitne vode v Zgornji Avstriji, I. faza – pilotni projekt” BM:WV in Urad deželne vlade Zgornje Avstrije 1999
 • Projekt “Geološke raziskave kristaliničnih kamnin severno od Saxna in raziskave zgornjega toka Donavske ravnine in pritoka Donave, seizmične raziskave”, Urad deželne vlade Zgornje Avstrije 1998
 • Projekt “WG Dietachdorf, predlog ohranitvenega območja” (Mise á la Masse, test barvanja), 1998-1999
 • Projekt ” Raziskava artezijskih voda v občinah Taufkirchen, Rottenbach, Weibern, Hofkirchen in Haag/H, Urad deželne vlade Zgornje Avstrije 2001
 • Projekt “Vizualizacija vrst” BMfBWK, Urad deželne vlade Zgornje Avstrije 2001
 • Projekt “Preusmeritev Stiedelsbach, hidravlični izračuni”, občina Losenstein 2003
 • Projekt “Münzbach 2, hidrogeološka ekspertiza”, Urad deželne vlade Zgornje Avstrije, 2003
 • Projekt “Bančni filtrat kot vir pitne vode v Zgornji Avstriji, II. faza” BMfBWK in Urad deželne vlade Zgornje Avstrije 2003
 • Projekt “Znižanje reke Enns” Mesto Steyr, 2014
 • Projekt “Steyrski razbremenilni kanal” Mesto Steyr, 2014

Geofizika

 • Samostojni sodelavec pri projektih in pozneje partner podjetja “Joanneum Research” 1980-2001
 • Geoelektrično globinsko sondiranje Reutte – Lüßfeld, načrtovanje – izvedba in vrednotenje sondiranja, EWR, 1994
 • Geoelektrično globinsko sondiranje odlagališča Breitenwang, TBGM 1995
 • Geoelektrično globinsko sondiranje odlagališča Nässelwängele, TBGM 1995
 • Geoelektrično globinsko sondiranje Wernstein, občina Wernstein, 1996
 • Refrakcijske seizmične raziskave Wernstein, občina Wernstein, 1996

-10-

Refrakcijske seizmične raziskave Kopfing, WV-Sauwald, 1996

Refrakcijske seizmične raziskave Kopfing II, WV-Sauwald, 1996

Geofizikalne meritve v vrtini Mitterndorf 1, WV-Sauwald 1996

Projekt “Geološke raziskave kristaliničnih kamnin severno od Saxna in raziskave zgornjega toka Donavske ravnine in pritoka Donave, seizmične raziskave”, Urad deželne vlade Zgornje Avstrije 1998

Projekt “WG Dietachdorf, predlog ohranitvenega območja” (Mise á la Masse, test barvanja), 1998-1999

Projekt “Nußdorf a. Haunsberg, predlog za zavarovano območje” (samopotencialne meritve za lokalizacijo povodij), 2000

Projekt “Vizualizacija peska Atzbach”, refleksijske seizmične raziskave in večelektrodna geoelektrika v sodelovanju z Joanneum Research, 2001

Odkrivanje puščanj

 • Hofer KG (Salzburg) 2014
 • Upravljanje nepremičnin v Innsbrucku
 • Zvezna nepremičninska družba
 • Mesto Wels 2014
 • Hidrologija
 • Center ABM Salzburg
 • Ribnik Waldpoint
 • Oskrba z vodo WG Putzleinsdorf
 • Oskrba z vodo Unterach
 • Vodnjak Reutte II
Informirajte se zdaj!

Geologija, hidrogeologija in geofizika za odkrivanje puščanj.

Smo vaši strokovnjaki za geologijo in hidrogeologijo.