Odtis

Michael Hitzenberger
Tehnični urad za geologijo, hidrogeologijo in geofiziko
UID: ATU 42229708
Kraj pristojnosti: Vöcklabruck
A-4901 Thomasroith, Kirchgasse 6

Članstvo v tehničnih pisarnah
Nadzorni organ: BH Vöcklabruck
Naziv delovnega mesta: geolog
Številka delodajalca: 601271579

Oblikovanje spletnih strani, ki jih easy4U

Izjava o omejitvi odgovornosti

 1. vsebina spletne ponudbe
  Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Zahtevki iz naslova odgovornosti do avtorja v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, povzročeno z uporabo ali neuporabo zagotovljenih informacij ali z uporabo nepravilnih ali nepopolnih informacij, so v osnovi izključeni, razen če obstajajo dokazi o nameri ali hudi malomarnosti avtorja. Vse ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali izbriše dele strani ali celotno ponudbo ali da začasno ali trajno preneha z objavo.
 2. reference in povezave
  V primeru neposrednih ali posrednih sklicev na zunanja spletna mesta (“hiperpovezave”), ki so zunaj avtorjevega področja odgovornosti, bi obveznost odgovornosti začela veljati le v primeru, da je avtor seznanjen z vsebino in da bi bilo zanj tehnično mogoče in razumno preprečiti uporabo v primeru nezakonite vsebine. Avtor izrecno izjavlja, da v času ustvarjanja povezav na povezanih straneh ni bilo mogoče zaznati nezakonite vsebine. Avtor nima nikakršnega vpliva na sedanjo in prihodnjo obliko, vsebino ali avtorstvo povezanih strani. Avtor se zato izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po ustvarjanju povezave. Ta izjava velja za vse povezave in sklice, ki so postavljene na avtorjevem spletnem mestu, ter tudi za vnose tretjih oseb v knjige gostov, diskusijske forume, imenike povezav, poštne sezname in vse druge oblike baz podatkov, ki jih je vzpostavil avtor in do katerih vsebine je mogoč zunanji pisarniški dostop. Odgovornost za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe takih informacij, nosi izključno ponudnik strani, na katero se sklicuje, in ne oseba, ki se na zadevno objavo zgolj sklicuje prek povezav.
 3. zakonodaja o avtorskih pravicah in označevanju
  Avtor si prizadeva spoštovati avtorske pravice za slike, grafike, zvočne dokumente, video zaporedja in besedila, ki se uporabljajo v vseh publikacijah, uporabljati slike, grafike, zvočne dokumente, video zaporedja in besedila, ki jih je ustvaril sam, ali uporabljati grafike, zvočne dokumente, video zaporedja in besedila brez licence. Za vse znamke in blagovne znamke, ki so omenjene na spletnem mestu in jih morda ščitijo tretje osebe, brez omejitev veljajo določbe veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov. Zgolj omemba blagovne znamke ne pomeni, da ni zaščitena s pravicami tretjih oseb! Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih je ustvaril avtor sam, ostanejo izključno v lasti avtorja strani. Vsako razmnoževanje ali uporaba predmetov, kot so diagrami, zvoki ali besedila, v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez soglasja avtorja ni dovoljena.
 4. varstvo podatkov
  Če je dana možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), se ti podatki vnesejo prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev sta – kolikor je to tehnično mogoče in razumno – dovoljena tudi brez posredovanja teh podatkov ali s posredovanjem anonimiziranih podatkov ali psevdonima. Uporaba kontaktnih podatkov, kot so poštni naslovi, telefonske številke in številke telefaksa ter elektronski naslovi, objavljeni v pravnem obvestilu, ali primerljivih informacij s strani tretjih oseb za pošiljanje informacij, ki niso bile izrecno zahtevane, ni dovoljena. Izrecno si pridržujemo pravico, da v primeru kršitve te prepovedi proti pošiljateljem tako imenovane neželene pošte sproti ukrepamo.
 5. Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti
  To izjavo o omejitvi odgovornosti je treba obravnavati kot del spletne publikacije, iz katere ste bili napoteni. Če deli ali posamezni izrazi te izjave niso zakoniti ali pravilni, to dejstvo ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih delov.Politika zasebnosti
  Zelo smo veseli, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Zaščita podatkov je za vodstvo podjetja Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik še posebej pomembna. Uporaba spletnih strani podjetja Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik je mogoča brez navedbe osebnih podatkov. Če pa želi zadevna oseba prek naše spletne strani uporabljati posebne storitve našega podjetja, bo morda potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov nujna in za takšno obdelavo ni pravne podlage, praviloma pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.