Hidrogeologija

Naše hidrogeološke storitve se osredotočajo na načrtovanje projektov za gradnjo in obnovo vodnjakov in izvirov, vključno z vsemi predhodnimi raziskavami in preiskavami ter standardiziranimi razpisi. Seveda izvajamo tudi gradbeni nadzor, ugotavljamo zmogljivost vodnjaka (črpalni preizkus), pripravimo predlog za zavarovano območje in pripravimo dokumente za predložitev pristojnim organom. Drugi glavni poudarek je na dimenzioniranju zaščitenih območij. Ponujamo tudi oceno škode in predloge za sanacijo.

Informirajte se zdaj!

Geologija, hidrogeologija in geofizika za odkrivanje puščanj.

Smo vaši strokovnjaki za geologijo in hidrogeologijo.

Reference

  • Tržno mesto Reutte, vodnjaki, razglasitev zavarovanih območij
  • WV Sauwald, testna vrtina
  • Podjetje Spitz, testna vrtina
  • Zavarovana območja WG Dietachdorf
  • Zavarovana območja WG Nussdorf
  • Zavarovana območja WG Unterach East
  • Zavarovana območja WG Unterach West
  • WG Putzleinsdorf, razmejitev povodja, razglasitev zavarovanega območja, povodje izvira
  • ASFiNAG, servisni vodnjaki