Politika zasebnosti

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za podjetje Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje javnost obvestiti o vrsti, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o svojih pravicah.

Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik je kot upravljavec izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavlja, da so osebni podatki, ki se obdelujejo prek tega spletnega mesta, kar najbolje zaščiteni. Kljub temu lahko pri internetnih prenosih podatkov na splošno prihaja do varnostnih vrzeli, zato popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato nam lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke na alternativne načine, na primer po telefonu.

 1. opredelitve pojmov
  Izjava o varstvu podatkov podjetja Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik temelji na izrazih, ki jih je uporabil evropski zakonodajalec za sprejetje Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naš pravilnik o zasebnosti mora biti enostavno berljiv in razumljiv tako za javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljene izraze.V tem pravilniku o zasebnosti med drugim uporabljamo naslednje izraze:

  a) osebni podatki
  Osebni podatki pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiva fizična oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

  b) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

  c) Obdelava
  Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, zapisovanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

  d) Omejitev obdelave
  Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom, da se omeji njihova prihodnja obdelava.

  e) profiliranje
  Oblikovanje profilov je vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo dela, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem tega posameznika.

  f) psevdonimizacija
  Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

  g) Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo
  Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Kadar namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo v pravu Unije ali države članice.

  h) Procesor
  Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

  i) Prejemnik
  Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določene poizvedbe v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike.

  j) Tretja oseba
  Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

  k) Soglasje
  Soglasje je vsaka prostovoljna, konkretna, informirana in nedvoumna izjava želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 1. ime in naslov upravljavcaUpravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb o varstvu podatkov je:Michael Hitzenberger Tehnični urad za geologijo, hidrogeologijo in geofiziko
  Kirchgasse 6
  4901 Thomasroith
  AvstrijaTelefon: +43 650 / 3571223
  E-naslov: office@geocentri.com
  Spletna stran: https://www.geocentri.com

 2. zbiranje splošnih podatkov in informacij
  Spletna stran Mag. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali avtomatizirani sistem prikliče spletno stran. Ti splošni podatki in informacije se shranijo v dnevniške datoteke strežnika. Zabeležijo se lahko (1) vrste in različice uporabljenih brskalnikov, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletna stran, s katere sistem za dostop dostopa do naše spletne strani (tako imenovani referer), (4) podstrani, do katerih se prek sistema za dostop dostopa dostopa do naše spletne strani, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnika internetnih storitev sistema za dostop ter (8) druge podobne podatke in informacije, ki se uporabljajo za varnostne namene v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij podjetje Mag. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik ne sklepa o posamezniku, na katerega se podatki nanašajo. Pač pa so ti podatki potrebni za (1) pravilno posredovanje vsebine našega spletnega mesta, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in oglaševanja zanj, (3) zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije našega spletnega mesta ter (4) zagotavljanje podatkov organom pregona, potrebnih za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije, da bi povečal varstvo podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter zagotovil optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki strežniških dnevniških datotek se shranjujejo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 3. funkcija komentiranja v blogu na spletni strani
  Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik ponuja uporabnikom možnost, da na blogu, ki je na spletni strani upravljavca, pustijo posamezne komentarje k posameznim prispevkom na blogu. Blog je portal na spletni strani, ki je običajno odprt za javnost in na katerem lahko ena ali več oseb, imenovanih blogerji ali spletni blogerji, objavlja članke ali zapisuje misli v tako imenovanih blogovskih prispevkih. Blogovske objave lahko običajno komentirajo tretje osebe.Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pusti komentar na blogu, objavljenem na tem spletnem mestu, se poleg komentarjev, ki jih pusti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, shranijo in objavijo tudi podatki o času vnosa komentarja in uporabniškem imenu (psevdonim), ki ga je izbral posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega se zabeleži tudi naslov IP, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (ISP) posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Naslov IP se shrani iz varnostnih razlogov in v primeru, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, z objavo komentarja krši pravice tretjih oseb ali objavlja nezakonito vsebino. Ti osebni podatki so torej shranjeni v interesu upravljavca, da se lahko ta v primeru kršitve izgovori. Zbrani osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če takšen prenos zahteva zakon ali služi pravni obrambi upravljavca.

 1. prijava na komentarje v blogu na spletnem mestu
  Na komentarje na blogu Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik se lahko naročijo tretje osebe. Zlasti je mogoče, da se komentator naroči na komentarje, ki sledijo njegovemu komentarju k določenemu zapisu na blogu.Če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči za možnost prijave na komentarje, upravljavec pošlje samodejno potrditveno e-poštno sporočilo, da v postopku dvojne izbire preveri, ali se je lastnik navedenega e-poštnega naslova dejansko odločil za to možnost. Možnost naročanja na komentarje je mogoče kadar koli preklicati.

 2. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov
  Upravljavec obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena shranjevanja, ali kolikor to določa evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalci v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljavca.Če namen shranjevanja ne velja več ali če se izteče obdobje shranjevanja, ki ga predpisuje evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, bodo osebni podatki rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi določbami.
 1. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  a) Pravica do potrditve
  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

  b) Pravica do obveščenosti
  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec z direktivami in uredbami, da od upravljavca kadar koli dobi brezplačne informacije o osebnih podatkih, shranjenih o njej, in kopijo teh informacij. Poleg tega je evropski zakonodajalec posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, odobril dostop do naslednjih informacij:

  namene obdelave

  vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

  prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah.

  če je mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja

  obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da ugovarja taki obdelavi

  obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

  če osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov

  obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, iz člena 22(1) in (4) SUVP, in vsaj v teh primerih smiselne informacije o vključeni logiki ter pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do informacij o tem, ali so bili osebni podatki preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, tudi pravico pridobiti informacije o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do dostopa, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

  c) Pravica do popravka
  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec z direktivami in uredbami, da zahteva takojšen popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo. Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dopolnilno izjavo, ob upoštevanju namenov obdelave.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do popravka, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

  d) Pravica do izbrisa (pravica biti pozabljen)
  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov v zvezi z njim, upravljavec pa je dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, kadar velja eden od naslednjih razlogov, dokler obdelava ni potrebna

  Osebni podatki so bili zbrani ali drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, umakne privolitev, na kateri temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) SUVP ali točko (a) člena 9(2) SUVP, in če za obdelavo ni druge pravne podlage.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP in za obdelavo ni prevladujočih zakonitih razlogov, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(2) SUVP.

  Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

  Izbris osebnih podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom držav članic, ki velja za upravljavca.

  Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s členom 8(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

  Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju Mag. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik nemudoma zagotovi, da se zahteva za izbris nemudoma izpolni.

  Če je Mag. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik objavil osebne podatke in je naše podjetje kot odgovorna oseba v skladu s členom 17(1) DS-GVO dolžno izbrisati osebne podatke, Mag. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval, da ti upravljavci izbrišejo vse povezave do teh osebnih podatkov, njihovo kopijo ali replikacijo, če obdelava ni potrebna. Zaposleni v podjetju Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik bodo v posameznih primerih uredili potrebne ukrepe

  e) Pravica do omejitve obdelave
  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da od upravljavca zahteva omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjih dejstev:

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov v obdobju, v katerem lahko upravljavec preveri točnost osebnih podatkov.

  Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.

  Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Delavec podjetja Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik bo poskrbel za omejitev obdelave.

  f) Pravica do prenosljivosti podatkov
  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavlja evropski zakonodajalec, da prejme osebne podatke v zvezi z njo, ki jih je posredovala upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Prav tako ima pravico, da te podatke brez ovir upravljavca, ki so mu bili osebni podatki posredovani, posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) SUVP ali točko (a) člena 9(2) SUVP ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1) SUVP in se obdelava izvaja avtomatizirano, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) SUVP pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu, če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.

  Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli stopi v stik s katerim koli zaposlenim v podjetju Mag. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik.

  g) Pravica do ugovora
  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo je podelil evropski zakonodajalec, da iz razlogov, povezanih z njenim posebnim položajem, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njo, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) SUVP. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

  Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik v primeru ugovora ne bo več obdeloval osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  Če podjetje Mag. Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za takšno trženje. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim oglaševanjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetju Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, podjetje Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik ne bo več obdelovalo osebnih podatkov za te namene.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim s strani podjetja Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik v znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali v statistične namene v skladu s členom 89(1) SUVP, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

  Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik s katerim koli zaposlenim v podjetju Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58/ES svojo pravico do ugovora uveljavlja tudi z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

  h) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno z oblikovanjem profilov
  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu jo je podelil evropski zakonodajalec, da se zanj ne sprejme odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali podobno pomembno vpliva nanj, pod pogojem, da odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, ali (2) je odobrena z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov ali (2) temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetje Michael Hitzenberger Technisches Büro für Geologie, Hydrogeologie und Geophysik izvede ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vsaj pravico do človeškega posredovanja s strani upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.i) Pravica do preklica privolitve v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo je odobril evropski zakonodajalec, da kadar koli prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravico do preklica privolitve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 1. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo Facebooka
  Na tem spletnem mestu ima upravljavec integrirane komponente podjetja Facebook. Facebook je družbeno omrežje.

  Družabno omrežje je družabno stičišče na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom na splošno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Družabno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča posredovanje osebnih informacij ali informacij, povezanih s podjetjem. Facebook uporabnikom družabnega omrežja med drugim omogoča ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in povezovanje prek prošenj za prijateljstvo. Družba, ki upravlja Facebook, je Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, živi zunaj ZDA ali Kanade, je upravljavec za obdelavo osebnih podatkov Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

  Ob vsakem klicu na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in na katerem je bila vgrajena komponenta Facebook (vtičnik Facebook), se spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove k prenosu prikaza ustrezne komponente Facebook iz Facebooka prek komponente Facebook. Celoten pregled vseh vtičnikov Facebook je na voljo na spletni strani https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V okviru tega tehničnega postopka Facebook prejme informacije o tem, katero določeno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

  Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v Facebook, Facebook prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obišče vsakič, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dostopa do našega spletnega mesta, in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu. Te informacije zbira komponenta Facebook, ki jih Facebook dodeli ustreznemu računu Facebook posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na enega od gumbov Facebook, vgrajenih na našem spletnem mestu, na primer na gumb “Všeč mi je”, ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, napiše komentar, Facebook te informacije dodeli osebnemu uporabniškemu računu Facebook posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in te osebne podatke shrani.

  Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati z dostopom do našega spletnega mesta prijavljen v Facebook, Facebook prek komponente Facebook vedno prejme informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na komponento Facebook ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se te informacije posredujejo Facebooku, lahko prenos prepreči tako, da se pred dostopom do našega spletnega mesta odjavi iz svojega računa na Facebooku.

 2. določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

  Upravljavec podatkov je na to spletno mesto vključil komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analiza je zbiranje, urejanje in vrednotenje podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih mest. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prišel na spletno mesto (tako imenovani referer), katere podstrani spletnega mesta so bile obiskane ali kako pogosto in kako dolgo je bila posamezna podstran obiskana. Spletna analiza se večinoma uporablja za optimizacijo spletnega mesta ter za analizo stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

  Operater komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

  Upravljavec podatkov uporablja dodatek “_gat._anonymiseIp” za spletno analizo prek storitve Google Analytics. Ta dodatek uporablja Google za skrajšanje in anonimizacijo naslova IP internetne povezave posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je naše spletno mesto obiskano iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

  Namen komponente Google Analytics je analizirati tok obiskovalcev našega spletnega mesta. Google pridobljene podatke in informacije med drugim uporablja za analizo uporabe našega spletnega mesta, za pripravo spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na našem spletnem mestu, in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z uporabo našega spletnega mesta.

  Google Analytics namesti piškotek v informacijski sistem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Kaj so piškotki, je bilo pojasnjeno že zgoraj. Z namestitvijo piškotka lahko Google analizira uporabo našega spletnega mesta. Ob vsakem dostopu do posamezne strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec podatkov in na katero je bila vgrajena komponenta Google Analytics, spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove zadevno komponento Google Analytics, da pošlje podatke Googlu za namene spletne analize. Med tem tehničnim postopkom Google pridobi osebne podatke, kot je naslov IP posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kar mu med drugim služi za razumevanje izvora obiskovalcev in klikov ter posledično za oblikovanje obračunov provizij.

  Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, s katere je bil dostop opravljen, in pogostost obiskov našega spletnega mesta s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ob vsakem obisku našega spletnega mesta se ti osebni podatki, vključno z naslovom IP internetne povezave, ki jo uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošljejo Googlu v Združene države Amerike. Google te osebne podatke hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko, kot je navedeno zgoraj, kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno onemogoči nastavitev piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi Googlu preprečila tudi namestitev piškotka v informacijski sistem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je Google Analytics že nastavil, kadar koli izbrišete prek spletnega brskalnika ali drugih računalniških programov.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost, da ugovarja zbiranju podatkov, ki jih ustvarja Google Analytics v zvezi z uporabo tega spletnega mesta, in prepreči njihovo obdelavo s strani Googla. V ta namen mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prenesti in namestiti dodatek za brskalnik s povezave https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta dodatek za brskalnik prek JavaScripta obvesti Google Analytics, da se podatki in informacije o obiskih spletnih mest ne smejo pošiljati v Google Analytics. Google namestitev dodatka za brskalnik prepozna kot ugovor. Če se informacijski sistem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pozneje izbriše, formatira ali ponovno namesti, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ponovno namestiti dodatek za brskalnik, da bi deaktiviral Google Analytics. Če dodatek za brskalnik odstrani ali deaktivira posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druga oseba, ki jo je mogoče pripisati njegovemu področju nadzora, je mogoče dodatek za brskalnik ponovno namestiti ali aktivirati.

  Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na spletnih straneh https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobneje pojasnjen na tej povezavi https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. pravna podlaga za obdelavo
  Člen 6 I, točka a GDPR služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali zagotavljanje katere koli druge storitve ali nadomestila, obdelava temelji na členu 6 I lit. b GDPR. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6 I lit. c GDPR. V redkih primerih je lahko obdelava osebnih podatkov potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v našem podjetju poškodoval in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Takrat bi obdelava temeljila na členu 6 I(d) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Nazadnje bi lahko postopki obdelave temeljili na členu 6 I lit. f SUVP. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo.Takšna dejanja obdelave lahko izvajamo zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno navedel. V zvezi s tem je zavzel stališče, da se lahko zakoniti interes predpostavlja, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca (uvodna izjava 47, drugi stavek GDPR).

 2. zakoniti interesi pri obdelavi, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba
  Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6 I(f) GDPR, je naš zakoniti interes izvajanje naših poslovnih dejavnosti v korist dobrobiti vseh naših zaposlenih in naših delničarjev.

 3. trajanje hrambe osebnih podatkov
  Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnitev ali sklenitev pogodbe.

 4. zakonske ali pogodbene določbe za zagotovitev osebnih podatkov; nujnost za sklenitev pogodbe; obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zagotovi osebne podatke; morebitne posledice neizpolnitve obveznostiObveščamo vas, da je posredovanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. davčni predpisi), lahko pa izhaja tudi iz pogodbenih predpisov (npr. informacije o pogodbenem partnerju). Včasih je za sklenitev pogodbe morda potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo pozneje obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam mora na primer posredovati osebne podatke, če naše podjetje z njim sklene pogodbo. Če osebnih podatkov ne zagotovimo, to pomeni, da pogodbe s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne moremo skleniti. Preden posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi osebne podatke, se mora obrniti na enega od naših zaposlenih. Naš zaposleni bo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za vsak primer posebej obvestil, ali je zagotovitev osebnih podatkov zahtevana po zakonu ali pogodbi ali je potrebna za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost zagotovitve osebnih podatkov in kakšne bi bile posledice, če osebni podatki ne bi bili zagotovljeni.
 5. obstoj avtomatiziranega odločanja
  Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo avtomatiziranega odločanja ali profiliranja.Ta pravilnik o zasebnosti je bil ustvarjen z generatorjem pravilnika o zasebnosti DGD – vašega zunanjega DPO, ki je bil razvit v sodelovanju z nemškimi odvetniki iz podjetja WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.